Fabriksvej 7, 6270 Tønder

Stor brugerejedom med synlig facade mod trafikeret vej

Bygningerne er opført til fotolaboratorium og hidtil været udlejet til denne branche. Bygningerne består af kontor, kantine, omklædningsrum med badefacilliter og toiletter, produktionslokaler i forskellige størrelser, lager, kemikalierum, pakkerum samt diverse teknikrum. Endvidere kælder på 97 m².

For ejendommen gælder lokalplan nr. 2.64, hvorefter ejendommen er beliggende i et område, der kun må anvendes til erhvervsformål, såsom industri-, værksted-, engros-handel, lager samt oplagsvirskomhed og lignende, som ikke medfører særlige gener i form af forurening.

Byrådet kan tillade, at der på hver ejendom opføres eller indrettes en bolig for indehaver, bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden. Oprindeligt er der opført 214 m² bolig, som efterfølgende er indrettet til mødelokaler/kontorer m.v.

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 60 % af grundarealet.

Ejendommen er opført i gule mursten og med henholdsvis built-up tag og listetag belagt med tagpap.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.