Ejendomsudvikling

Ejendomsudvikling - For optimal værditilvækst

Ejendomsudvikling (asset management) er et naturligt fokus for mange ejere af erhvervsejendomme, da det er med til at øge værdien af ejendommen. Difko tilbyder en professionel udvikling af din ejendom, hvor værdien ikke alene sikres, men også optimeres.

Difko varetager løbende arbejdsopgaver, som eksempelvis gennemgang af lejekontrakter og indhentelse af driftsbudgettter samt kommer med forslag til, hvorledes ejendommen kan optimeres - alt sammen for at øge værdien af din ejendom.

Difko har oparbejdet stor erfaring i at håndtere forskellige ejendommes individuelle problemstillinger, herunder bl.a. udredning af lejerforhold, kontakt til kommunen for evt. lovliggørelse, udarbejdelse af lokalplansforslag og klarlæggelse af faktiske forhold. Det har givet os en betydelig indsigt i, hvilke løsningsmodeller, der passer bedst, til den enkelte ejendoms forskellige udfordringer.

Ejendomsudvikling kan eksempelvis omfatte:
-  Vurdering og evt. salg, herunder udarbejdelse af prospekt og kontakt til potentielle købere
-  Udlejning af ledige arealer
-  Genforhandling af eksisterende lejekontrakter

-  Løbende vurdering af indgåede lejekontrakter


lynsøg
kontakt
Merkurvej 1K, 7.
7400 Herning
 
Telefon:
+45
 7020 9999
CVR nummer:
84012416
 
Difko er en koncern med et bredt udvalg af finansielle ydelser til virksomheder og privatpersoner. Du kan derfor trygt henvende dig til os, hvad enten du vil investere i projekter eller har behov for assistance til administration og debitorstyring. Vores kompetencer bygger på erfaring siden 1976
Nyeste: