Ejendomshåndtering

Håndtering af din ejendom - Få frigjort dyrebar tid

Ejendomshåndtering (facility management) er muligheden for dig, som ejer én eller flere erhvervsejendomme, til at få frigjort tid ved at overlade ansvaret for den daglige drift til Difko Erhvervs kompetente medarbejdere. Difko står for udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner samt sparring om optimering af din ejendom.
Du får en rapport over ejendommens fysiske tilstand samt et overblik over de forventede udgifter til vedligeholdelse. Derudover varetages de daglige driftsopgaver - eksempelvis kontakt til viceværter, henvendelser fra lejere mv. - af Difko Erhverv.
Difko råder over en række erfarne specialister, der alle er klar til at varetage dine interesser.
Ejendomshåndtering kan eksempelvis omfatte:
-  Daglig drift af ejendomme, herunder kontakt til viceværter, lejere, håndværkere, offentlige myndigheder mv.
-  Tilstands- og vedligeholdelsesrapporter
-  Byggestyring ved om- eller tilbygning

-  Byggestyring ved nybyggeri


lynsøg
kontakt
Merkurvej 1K, 7.
7400 Herning
 
Telefon:
+45
 7020 9999
CVR nummer:
84012416
 
Difko er en koncern med et bredt udvalg af finansielle ydelser til virksomheder og privatpersoner. Du kan derfor trygt henvende dig til os, hvad enten du vil investere i projekter eller har behov for assistance til administration og debitorstyring. Vores kompetencer bygger på erfaring siden 1976
Nyeste: